Jednotná zadání pro rok 2015/2016 jsou zveřejněna

Jednotná zadání pro školní rok 2015/2016 jsou již školám k dispozici. Mohou tedy začít připravovat závěrečné zkoušky pro žáky posledního ročníku učebních oborů.


Jednotná zadání jsou zpřístupněna na webovém portálu internetového informačního systému nové závěrečné zkoušky na adrese: https://skola.novazaverecnazkouska.cz

Vstup pro školy je možný i z webové stránky NÚV: www.novazaverecnazkouska.cz

  • Témata pro praktickou a ústní zkoušku jsou zveřejněna od 11. března 2016.
  • Témata pro písemnou zkoušku budou zveřejněna v pátek 8. dubna 2016.

V některých oborech vzdělání byla témata písemné zkoušky již převedena do banky úkolů, což je předpokladem k tomu, aby žáci mohli skládat písemné zkoušky na počítači. V tom případě už škola nebude vybírat z nabídky, ale témata se jí vygenerují automaticky po zadání požadovaného počtu. Generování lze opakovat. Z vygenerovaných témat ředitel školy vybere pro písemnou zkoušku nejméně tři.