Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky v září 2019

Jednotná zadání závěrečných zkoušek pro zářijový termín školního roku 2018/2019 budou postupně zveřejňována od 15. července 2019. 


Jednotná zadání pro písemnou, ústní a praktickou zkoušku školy najdou v informačním systému nové závěrečné zkoušky. Poté mohou učitelé začít připravovat zkoušky pro své žáky.
Zářijový termín je náhradní pro žáky, kteří z vážných důvodů nemohli závěrečné zkoušky skládat během června 2019, a opravný pro ty, kteří v červnu při závěrečných zkouškách neuspěli.
Dalším termínem, kdy žáci učebních oborů mohou složit závěrečné zkoušky, je prosinec 2019.