Jednotné zadání v oboru Krejčí se podstatně změní

Dne 30. ledna 2019 se v NÚV uskutečnila porada k jednotnému zadání v oboru 31-58-H/01 Krejčí.  Zúčastnili se jí zástupci šesti středních škol (z celkových osmi škol vyučujících tento obor). Pro obor Krejčí byla nově vytvořena banka úkolů a v souvislosti s tím došlo v závěrečných zkouškách k podstatným změnám.


V písemné zkoušce byla dosud zahrnuta témata zaměřená na konstrukci oděvů, která ale nelze převést do banky úkolů. Autorský tým tedy rozhodl, že do jednotného zadání bude nově zařazena samostatná odborná práce, která bude konstrukci obsahovat. Žáci v ní podle zadání udělají technický nákres oděvu, popíší materiál, sestaví technologický postup a zhotoví střihy. Na jejich základě potom nastříhají oděv. Před praktickou zkouškou tedy budou mít žáci připravenou veškerou dokumentaci i nastříhaný a připravený oděv tak, aby dokázali dokončit výrobek během tří dnů.

Aktualizace jednotného zadání pro tento obor se uskutečnila na základě závěrů z porady zástupců škol v březnu 2017. Změny se týkají písemné a praktické zkoušky, témata ústní zkoušky se nemění.

Praktická zkouška

  • Ve školním roce 2018/2019 se bude praktická zkouška realizovat nově tak, že žáci zpracují samostatnou odbornou práci a na ni naváže vlastní praktická zkouška, tj. zhotovení oděvního výrobku a obhajoba SOP spolu s prezentací tohoto výrobku.
  • Témata SOP (pro dámské oděvy a pro pánské oděvy) byla školám zpřístupněna v lednu 2019. Školy měly možnost se seznámit se zadáním SOP před poradou.
  • Obsah témat SOP, a tedy i vlastní praktická zkouška, vychází z platného i aktualizovaného RVP pro obor 31-58-H/01 Krejčí.
  • V informačním systému NZZ jsou připravena témata praktické zkoušky navazující na SOP. Tato témata zatím nebyla schválena a školám zpřístupněna. Návrh byl předán školám na poradě a školy mají možnost zaslat k návrhu připomínky do 15. února 2019.
  • Vynikající samostatné odborné práce mohou školy poslat do soutěže pořádané NÚV a Hospodářskou komorou ČR.

 Písemná zkouška

  • Školám byla zpřístupněna elektronická písemná zkouška a mohou ji tedy se svými žáky vyzkoušet. Bylo by žádoucí, aby školy sdělily do NÚV své první zkušenosti a upozornily na případné nesrovnalosti.
  • Z písemné zkoušky byly vyčleněny úkoly z konstrukce oděvů do samostatné odborné práce. Zdrojem pro písemnou zkoušku byly úkoly z jednotného zadání minulých let a nové náměty ze škol.
  • Zpracování úkolů žáky v rámci písemné zkoušky může probíhat na počítači nebo jako dosud v papírové podobě.