Jednotný výuční list školám vyhovuje

To je název článku, který vyšel v Učitelských novinách 23. května 2017 v rubrice Téma týdne.  Zabývá se zejména přínosem elektornické písemné zkoušky, průběhem závěrečných zkoušek u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výsledky loňské inspekce.

V úvodníku Odolat pokušení na str. 3 se šéfredaktor Petr Husník zamýšlí nad možným dopadem centrální evidence výsledků závěrečných zkoušek.