Kadeřnickým školám chyběl náročný společenský účes

Na poradě k oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník, která se uskutečnila v Národním ústavu pro vzdělávání 6. února 2019, se shromáždili  zástupci škol s nejvyšším počtem žáků v oboru, a to ze všech krajů ČR. Zúčastnili se i zástupci Asociace Fisy, která reprezentuje kadeřnický obor v Hospodářské komoře ČR. Nejvíc se porada věnovala tématům samostatné odborné práce a jejich souladu s praktickou zkouškou.


Porady v NÚV se zúčastnili pedagogové 27 škol z celkových 68, kde se obor Kadeřník vyučuje.

Za NÚV byla přítomna editorka jednotného zadání Eva Haňková a za referát pro NZZ Dana Kočková, Hana Hušáková a Zoja Franklová.

Diskuse se týkala také otázky, jestli má závěrečná zkouška ověřovat, zda žáci umí střihy a účesy klasické, nebo módní. Podle účastníků porady jsou nejdůležitější klasické postupy, protože jsou základem, který absolventi budou rozvíjet v zaměstnání.

SOP a praktická zkouška

Většina zástupců škol měla připomínky k letošním tématům samostatné odborné práce, mezi nimiž není žádný náročný společenský účes. Nelíbilo se jim, že by mohla nastat situace, kdy by absolvent při závěrečné zkoušce nemusel prokázat, že takový účes umí vytvořit. Na poradě se proto přítomní dohodli, že náročný společenský účes bude součástí praktické zkoušky. Z toho důvodu bude mít praktická zkouška jen jedno téma, které se bude skládat ze tří částí:

  1. Obhajoba a zpracování účesu ze SOP
  2. Pánský nebo dámský účes: žákovi bude přidělen tak, aby zpracoval účes opačný, než v SOP
  3. Dámský společenský výčes s ozdobou
  • Tato změna bude platná v běžícím školním roce.
  • Spolupráci na přípravě tématu praktické zkoušky nabídly školy: SOŠ Čelákovice a SOŠ a SOU Lanškroun.

Ústní zkouška

Bude provedena změna v jednom tématu s obsahem bifunkčních kombinovaných barev.

Písemná zkouška

Někteří účastníci porady upozornili na nízkou náročnost písemné zkoušky a u určitých úkolů také na jejich nepoměrné bodování.

  • Banka úkolů bude proto letos revidována, změny budou účinné od školního roku 2019/2020.
  • Spolupráci na revizi banky úkolů nabídly školy: SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, SOŠ Lanškroun, SOŠS Jihlava, SPŠ a SOU Pelhřimov, Střední škola Odry, SŠ – COP technickohospodářské Praha 9, SŠ služeb a řemesel Stochov a SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové.
  • Pro školy spolupracující na revizi je plánována schůzka v druhé polovině března, pozvánku školy obdrží emailem.