Koncepce podpory rozvoje nadání

V září 2014 byla poradou vedení MŠMT schválena Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020. Na rozdíl od předchozí koncepce, která se zaměřovala převážně na oblast péče o mimořádně nadané děti a žáky, je cílem nové koncepce v souladu s dokumentem Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 zajištění maximálního rozvoje a plného využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů. Koncepce mimo jiné uvádí podmínky nutné pro vytvoření u nás dosud chybějícího komplexního meziresortního systému podpory nadání a péče o nadané a vymezuje jeho základní strukturu.