Logická olympiáda

Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR. Soutěž probíhá v těchto kategoriích:

- předškolní děti,

- žáci 1. tříd ZŠ,

- žáci 2. až 5. tříd ZŠ,

- žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,

- studenti všech druhů středních škol.

Stránky věnované logické olympiádě najdete na www.logickaolympiada.cz.