Matematická olympiáda

Matematickou olympiádu pořádá MŠMT ČR spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků a s Matematickým ústavem Akademie věd ČR. Mohou se jí zúčastnit žáci 5. až 9. ročníků základních škol a žáci jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bližší informace naleznete na www.math.muni.cz/~rvmo.