Matematický klokan

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v Austrálii a rozšířila se do evropských zemí. Soutěžící jsou rozděleni do pěti kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Pořadatelem této soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Další informace o této soutěži naleznete na http://matematickyklokan.net.