Skupina krajských metodiků péče o nadané – pedagogů

V souladu s požadavkem Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období let 2014–18 byla v roce 2015 pod vedením NÚV ustavena Skupina krajských metodiků péče o nadané – pedagogů. 

Každý ze 14 krajů ČR reprezentují v celorepublikové skupině dva pedagogové, specialisté na oblast vzdělávání nadaných. Jejich hlavním úkolem je zajišťovat metodickou podporu pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol při vzdělávání nadaných dětí a žáků v příslušném kraji. Kromě toho jsou tito pedagogové zapojeni do činnosti Krajské koordinační skupiny, která na úrovni kraje koordinuje, iniciuje, stimuluje, a podporuje aktivity zaměřené na podporu nadaných dětí a žáků. Členy KKS jsou dále zástupci psychologůspeciálních pedagogů, koordinátorů pro oblast soutěží  a zástupců České školní inspekce.

 Krajské koordinační skupiny jsou nedílnou součástí Krajské sítě podpory nadání.

Seznam krajských metodiků péče o nadané – pedagogů za jednotlivé kraje ČR 

Kraj

Jméno a příjmení

E-mailový kontakt

Praha

PaedDr. Iveta Bassyová

bassyovai@gmail_com

Mgr. Václav Brdek

brdek@mensagymnazium_cz

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

snecek@centrum_cz

Středočeský

Mgr. Petra Kobrová

kobrova@opengate_cz

Zatím neobsazeno

Jihočeský

PhDr. Alexandra Hergetová

alhe@seznam_cz

Mgr. Vladimír Kojan

kojan@volny_cz

Plzeňský

Mgr. J. Adamová

msstenovice@volny_cz

Mgr. I. Vodičková

zs.holoubkov@seznam_cz

Karlovarský

PhDr. Ilona Juhásová

juhasova@nidv_cz

Zatím neobsazeno

Ústecký

 

Mgr. Gabriela Jedličková

zabcak@seznam_cz

jedlickova@zskratka_cz

Zatím neobsazeno

Liberecký

Mgr.Bc. Jiří Štágl

jiri.stagl@centrum_cz

Mgr. Alena Krebsová

krebsova.alena@gmail_com

Pardubický

Mgr. Alena Pecinová

pecinova@gvmyto_cz

Zatím neobsazeno

Královéhradecký

Zatím neobsazeno

Zatím neobsazeno

Moravskoslezský

 

PaedDr. Jiří Rozehnal

jiri.rozehnal@gmail_com

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Jana.skrabankova@osu_cz

Olomoucký

Mgr. Lenka Baše

lenkabase@centrum_cz

 

Zlínský

PaedDr. Zdeňka Jančíková, PhD.

jancikova@zsmalenovice_cz

Zatím neobsazeno

Jihomoravský

Mgr. Martina Drtílková, MBA

martina@ponny-brno_cz

Mgr. Miloslav Hubatka

hubatka@hubatkaconsulting_cz

Vysočina

Mgr. Milada Krásenská

krasenska@seznam_cz

Mgr. Zuzana Šimůnková

simunkova@ghb_cz

 


Kontaktní osoba za NÚV: Simona Šedá - simona.seda@nuv_cz.