Metodika tvorby témat jednotného zadání pro školní rok 2013/2014

Tato metodická příručka k tvorbě JZZZ je určena editorovi jednotného zadání závěrečné zkoušky příslušného oboru vzdělání ve školním roce 2013–2014. Při přípravě jednotného zadání v projektu Nová závěrečná zkouška 2 (NZZ_2) se navazuje v naprosté většině oborů na tvorbu témat jednotného zadání z minulého školního roku, která byla ukončena v červenci 2013.


Metodika_2013_2014.pdf Metodika_2013_2014.pdf (3,42 MB)