Minimetodika k využívání obrazových materiálů

Tato minimetodika má pomáhat učitelům v praxi. Navazuje na minimetodiky zaměřené na čtenářskou gramotnost a na skupinovou práci, které u čtenářů vyvolaly velký ohlas. 

Minimetodika se zaměřuje na problematiku využívání obrazových materiálů nejen v matematice a obsahuje rady, tipy a nápady, jak a proč obrazové materiály ve výuce využívat. Leták si můžete stáhnout ve formátu pdf.