Minimetodika na téma skupinová práce

Leták z roku 2011 zaměřený na skupinovou práci může být cennou inspirací do vyučovacích hodin.

Leták navazuje na již dříve vydanou úspěšnou minimetodiku, která se zabývala rozvojem čtenářství. Minimetodika v tištěné podobě je k dispozici v Národním ústavu pro vzdělávání a ve formátu pdf si jej můžete stáhnout zde.