Minimetodika – čtenářská gramotnost

Vydal VÚP v roce 2011 na podporu činnosti učitelů v praxi.

Jako první jsme připravili minimetodiku zaměřenou na čtenářskou gramotnost, budou následovat Vizualizace v matematice, ICT gramotnost a  Vzdělávání žáků-cizinců. Do konce letošního roku by měly vzniknout ještě letáky k dějepisnému a přírodovědnému vzdělávání.

Minimetodiky slouží pedagogům jako rychlá a přitom účinná a efektivní metodická podpora při řešení aktuálních problémů. Umožní jim získat prvotní ucelené informace o příslušné školské problematice. Jednotlivé letáky vydáme tiskem a také je budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách. První z nich si už můžete stáhnout tady.