Monitoring kurikulární reformy prováděný ve VÚP v Praze

Zde si můžete přečíst souhrn, jak VÚP monitoroval průběh kurikulární reformy zahájené vydáním rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně a obory všeobecného vzdělání.

Přehled monitoringu kurikulární reformy VÚP

Národní ústav pro vzdělávání, dříve VÚP v Praze, se zabývá podporou výuky ve všeobecně vzdělávacích školách podle školních vzdělávacích programů vytvořených v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Jedním z pilířů této podpory školám je monitoring (formou řízených rozhovorů a dotazníkových šetření) průběhu realizace "kurikulární reformy" na školách a rozvíjející hospitace.

Výsledky monitoringu reformy v základním vzdělávání v roce 2011

Monitoring - vyhodnocení dotazníků - závěrečná zpráva

Monitoring - vyhodnocení dotazníku - ředitel
Monitoring - vyhodnocení dotazníku - učitel ČJL - 1. stupeň
Monitoring - vyhodnocení dotazníku - učitel ČJL - 2. stupeň
Monitoring - vyhodnocení dotazníku - učitel ICT - 1. stupeň
Monitoring - vyhodnocení dotazníku - učitel ICT - 2. stupeň
Monitoring - vyhodnocení dotazníku - učitel M - 1. stupeň
Monitoring - vyhodnocení dotazníku - učitel M - 2. stupeň

Výzkum kvality výuky podle hospitací

Závěrečná zpráva - hospitace

Výsledky dotazníkového šetření v předškolním vzdělávání v roce 2011