Dotazníky a inventáře

Pracovní verze posuzovací škály k vyhledávání nadaných předškoláků doplněná elektronickými materiály k jednotlivým otázkám dotazníku byla vytvořena v rámci projektu MŠ Kopřivnice a je dispozici na stránkách věnovaných tomuto projektu. V novém okně si je otevřete poklikáním na tento odkaz: http://skolky.koprivnice.org/sipvz/dotaznik.html.

 

IDENA – posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání kognitivně nadaných žáků

Tuto screeningovou baterii vydal NÚV v roce 2013, mírně upravené 2. vydání je z roku 2018.

IDENA obsahuje sedm posuzovacích škál a dva didaktické testy. Dvě posuzovací škály jsou určeny pro vyhledávání nadaných žáků na 1. stupni ZŠ a ostatní pro vyhledávání žáků 8. a 9. ročníků nadaných v oblastech matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie a biologie. Pro oba hlavní předměty, tj. český jazyk a matematiku, je také k dispozici didaktický test. Bližší informace o nástroji včetně možnosti jeho objednávky najdete na stránce https://objednavky.nuv.cz/nastroj/15-nadani/30017-posuzovaci-skaly-a-didakticke-testy-k-vyhledavani-nadanych-zaku-idena.