Výběrová literatura - nadaní
(z knihovnických databází - Souborný katalog ČR)
řazeno sestupně podle roku vydání

Název: Nadané dítě: jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. / Monika Stehlíková
Vydání: První vydání
Nakl. údaje: Praha : Grada, 2018
Popis (rozsah): 158 stran
knihovní záznam

Název: Příliš inteligentní na to být šťastný? : výjimečná inteligence - dar či prokletí? / Jeanne Siaud-Facchin ; překlad Radka Labric
Vydání: 1. vydání
Nakl. údaje: Praha : Ekopress, 2017
Popis (rozsah): 227 stran
knihovní záznam

Název: Nastavení mysli : nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál / Carol Dwecková ; překlad Jan Melvil, Kateřina Ešnerová
Vydání: Vydání druhé, aktualizované
Nakl. údaje: V Brně : Jan Melvil Publishing, 2017
Popis (rozsah): 320 stran
knihovní záznam

Název: Život s vysokou inteligencí: průvodce pro nadané dospělé a nadané děti. / Monika Stehlíková
Vydání: První vydání
Nakl. údaje: Praha : Grada, 2016
Popis (rozsah): 169 stran
knihovní záznam

Název: Nadané děti a jejich rozvoj / Jiří Mudrák
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Grada, 2015
Popis (rozsah): 172 s.
knihovní záznam

Název: Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku : škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky / Jana Marie Havigerová
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Grada, 2013
Popis (rozsah): 88 s.
knihovní záznam

Název: Žijeme s nadáním / Jana Škrabánková
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
Popis (rozsah): 101 s.
knihovní záznam

Název: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách / Jiřina Novotná (ed.)
Vydání: 1. vyd.
Nakl. údaje: Brno : Masarykova univerzita, 2012
Popis (rozsah): 262 s.
knihovní záznam

Název: Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané / Josef Trna
Vydání: 1. vyd.
Nakl. údaje: Brno : Paido, 2012
Popis (rozsah): 109 s.
knihovní záznam

Název: Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané / Eva Trnová
Vydání: 1. vyd.
Nakl. údaje: Brno : Masarykova univerzita, 2012
Popis (rozsah): 153 s.
knihovní záznam

Název: Pět pohledů na nadání / Jana Marie Havigerová
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Portál, 2011
Popis (rozsah): 144 s.
knihovní záznam

Název: Rozumově nadané děti s dyslexií / Šárka Portešová
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Portál, 2011
Popis (rozsah): 213 s.
knihovní záznam

Název: Cizojazyčná výuka a nadaný žák = Foreign language teaching and a gifted and talented pupil / Renée Grenarová, Marie Vítková (eds.)
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Brno : Masarykova univerzita, 2010
Popis (rozsah): 200 s.
knihovní záznam

Název: Vzdělávání nadaných žáků / Oldřich Šimoník (ed.) ; [autoři Barbora Bazalová ... et al.]
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Brno : Masarykova univerzita, 2010
Popis (rozsah): 207 s.
knihovní záznam

Název: Vyhledáváme rozumově nadané žáky / [... kolektiv autorů ve složení Magdalena Čavojská ... et al.]
Nakl. údaje: Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2010
Popis (rozsah): 68 s.
pdf verze ke stažení

Název: Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka / [... kolektiv autorů ve složení Jitka Fořtíková ... et al.]
Nakl. údaje: [Praha] : Výzkumný ústav pedagogický, [2009]
Popis (rozsah): 72 s. : formuláře
knihovní záznam
pdf verze ke stažení

Název: Skryté nadání : psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií / Šárka Portešová
Vydání: 1. vyd.
Nakl. údaje: Brno : Masarykova univerzita, 2009
Popis (rozsah): 164 s.
knihovní záznam

Název: Talent a nadání : jejich rozvoj ve volném čase / Jitka Fořtíková
Vydání: Aktualiz. vyd.
Nakl. údaje: Praha : Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2009
Popis (rozsah): 91 s.: il. ; 21 cm
knihovní záznam

Název: Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi / Lenka Hříbková
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Grada, 2009
Popis (rozsah): 255 s.: il. ; 21 cm
knihovní záznam

Název: Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí / [Joseph Renzulli ... et al.; Jitka Fořtíková (ed.)]
Nakl. údaje: Praha : Triton, 2008
Popis (rozsah): 168 s.: il. ; portréty ; 24 cm
knihovní záznam

Název: Výchova a nadání 2 : dílčí výzkumný tým 5 - Vzdělávání a výchova nadaných žáků / Oldřich Šimoník (ed.)
Nakl. údaje: Brno : MSD, 2008
Popis (rozsah): 86 s.: il. ; 21 cm
knihovní záznam

Název: Výchova a nadání 1 : dílčí výzkumný tým 5 - Vzdělávání a výchova nadaných žáků / Oldřich Šimoník, Marie Vítková (eds.)
Nakl. údaje Brno : MSD, 2008
Popis (rozsah) 98 s.: il. ; 21 cm
knihovní záznam

Název: Práce s talentovanou mládeží : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 25.-27. září 2008 v Brně = Working with Talented Youth : collection of abstracts of all lectures given at the international conference held on 25-27 Sep 2008 in Brno, Czech Republic / [sestavila Jitka Šeneklová]
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Brno : Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2008
Popis (rozsah): 239 s.: il., portréty ; 24 cm
knihovní záznam
pdf verze ke stažení

Název: Odvaha k nadání / Erika Landau ; přeložila Ivana Vízdalová
Vydání: 1. vyd.
Nakl. údaje: Praha : Akropolis, 2007
Popis (rozsah): 162 s.: il. ; 21 cm
knihovní záznam

Název: Nadané dítě a rozvoj jeho schopností / Václav Fořtík, Jitka Fořtíková
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Portál, 2007
Popis (rozsah): 126 s.: il. ; 23 cm
knihovní záznam

Název: Základy pedagogiky nadaných / Jana Jurášková ; překlad Jana Juřicová, Leona Jelínková
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006
Popis (rozsah): 131 s.: il. ; 24 cm
knihovní záznam

Název: Zaměřeno na talenty, aneb, Nadání má každý / Vladimír Dočkal
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005
Popis (rozsah): 245 s.: il. ; 22 cm
knihovní záznam

Název: Nadané dieťa : jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie / Jolana Laznibatová
Vydání: 2. vyd.
Nakl. údaje: Bratislava : Iris, 2003
Popis (rozsah): 394 s., [16] s. obr. příl. : il., některé barev. ; 23 cm
knihovní záznam

Název: Úspěšná inteligence : jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci / Robert J. Sternberg; [přeložil Jiří Papoušek]
Vydání: 1. vyd.
Nakl. údaje: Praha : Grada, 2001
Popis (rozsah): 208 s.; 21 cm
knihovní záznam