Nejlepší středoškoláci byli oceněni Hospodářskou komorou

Dne 7. října 2017 převzalo 301 nejlepších absolventů středních odborných škol ocenění z rukou prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Tento certifikát HK ČR dostali i vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje Hospodářská komora společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Všichni ocenění absolventi si odnesli také dodatek k osvědčení, který je součástí Europassu.

Slavnostní shromáždění proběhlo v areálu PVA EXPO Letňany pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana. V úvodní části vystoupili kromě Vladimíra Dlouhého také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková, náměstkyně ředitelky NÚV Zorka Husová a Roman Štěrba, jako zástupce Českých drah, které se podílejí na organizaci této akce. Všichni řečníci zdůraznili neobyčejný význam odborného vzdělávání a nutnost jeho větší podpory.

Ocenění Hospodářské komory získávají nejlepší žáci SOŠ a SOU, kteří musí splnit přísná kritéria. Kromě jiného musí prospět s vyznamenáním a praktickou zkoušku je přitom třeba složit na výbornou. Na ocenění je navrhuje zástupce HK ČR, který se závěrečných zkoušek či maturity zúčastnil.

Samostatná odborná práce je součástí jednotných závěrečných zkoušek

Soutěž o nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů proběhla ve školním roce 2016/2017 už po šesté. Vyhlašuje ji Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR. Oproti minulému ročníku vzrostl počet přihlášených prací ze 76 na 119, zvýšila se i jejich úroveň. Do soutěže byly letos přihlášeny práce z deseti oborů: Kadeřník, Kuchař – číšník ve třech zaměřeních (Kuchař, Číšník, Pohostinství), Cukrář, Operátor skladování, Montér suchých staveb, Umělecký kovář a zámečník, Podkovář a zemědělský kovář a Umělecký keramik, který se letos v soutěži objevil poprvé.

Samostatné odborné práce dávají žákům možnost ukázat, jak umí prakticky využít, co se během studia naučili. Přitom mohou uplatnit také své nápady a najít originální řešení zadaného úkolu. Podle toho se také práce v soutěži hodnotí.

Článek o soutěži SOP s výsledky