Nenašel jsem svojí kvalifikaci/kvalifikaci o kterou bych měl zájem. Co to pro mne znamená?

Pokud není kvalifikace uvedena na webových stránkách, znamená to, že ještě nebyla schválena a může být v procesu schvalování, který probíhá v několika fázích. Schválené profesní (dříve dílčí) kvalifikace jsou bezprostředně vkládány do IS NSK, aby byly k dispozici pro zájemce o tyto profesní (dílčí) kvalifikace  a autorizované osoby.

Další související informace (včetně informací o jiných systémových projektech) můžete nalézt na webu www.vzdelavaniaprace.cz , případně se můžete poradit v Centru kariérového poradenství : http://www.nuov.cz/centrum-karieroveho-poradenstvi  - které řeší nejen školní vzdělávání, ale i další vzdělávání v rámci celoživotního učení.