Nezaměstnanost absolventů škol

Absolventi škol tvoří jednu z rizikových skupin ekonomicky aktivních obyvatel, která se hůře uplatňuje na trhu práce. Jejich nezaměstnanost je výrazně ovlivněna celkovou ekonomickou situací v zemi, celkovou nezaměstnaností, stavem nabídky volných pracovních míst a stavem mezi poptávkou a nabídkou po pracovních silách; zároveň je ovlivněna i vzdělanostní a oborovou strukturou absolventů škol.

Absolventi škol jsou znevýhodněni nedostatkem praxe, chybějícími pracovními návyky a minimem zkušeností. Při hledání pracovního místa však mohou konkurovat jinými přednostmi - zejména aktuálními odbornými znalostmi, znalostí cizích jazyků, počítačovými dovednostmi nebo větší profesní flexibilitou.

 

Absolventi škol mají problémy s uplatněním zhruba do 25 let, po této věkové hranici se jejich situace výrazně zlepší a ustálí. Míry nezaměstnanosti jsou poté rozloženy podle obvyklého schématu – nejnižší míru nezaměstnanosti mají vysokoškoláci, dále lidé s maturitou, vyšší úroveň nezaměstnanosti je patrná u vyučených a nejvyšší u lidí, kteří mají pouze základní vzdělání. Ti mají navíc problémy s uplatněním po celé své ekonomicky aktivní období. 


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním

 

za rok 2015

 

za předchozí roky 2014, 2013

2012 2011 2010 2009 2008 2007

2006 2005 2004 2003 2002 2001

 

Každoroční analytická zpráva o situaci nezaměstnaných absolventů středních a vyšších odborných škol v ČR věnuje pozornost zejména zachycení vývojových řad, možnosti srovnávání nových údajů s předchozími lety a porovnávání situace v jednotlivých kategoriích vzdělání, tj. monitoruje míru nezaměstnanosti absolventůpočet nezaměstnaných absolventů učebních oborů SOU, OU a U; oborů nástavbového studia; studijních oborů SOŠ, gymnázií a vyšších odborných škol.

 

V rámci jednotlivých kategorií vzdělání zpráva informuje o počtech a mírách nezaměstnanosti absolventů podle skupin oborů a podle kmenových oborů. Její součástí jsou rovněž informace o dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů škol a v tabulkovém vyjádření o nezaměstnanosti absolventů v rámci jednotlivých krajů.

Absolventi škol jsou znevýhodněni nedostatkem praxe, chybějícími pracovními návyky a minimem zkušeností. Při hledání pracovního místa však mohou konkurovat jinými přednostmi - zejména aktuálními odbornými znalostmi, znalostí cizích jazyků, počítačovými dovednostmi nebo větší profesní flexibilitou.

 

Absolventi škol mají problémy s uplatněním zhruba do 25 let, po této věkové hranici se jejich situace výrazně zlepší a ustálí. Míry nezaměstnanosti jsou poté rozloženy podle obvyklého schématu – nejnižší míru nezaměstnanosti mají vysokoškoláci, dále lidé s maturitou, vyšší úroveň nezaměstnanosti je patrná u vyučených a nejvyšší u lidí, kteří mají pouze základní vzdělání. Ti mají navíc problémy s uplatněním po celé své ekonomicky aktivní období.