Příručka o finanční gramotnosti

Vydal VÚP v roce 2011.  Příručka přináší vymezení pojmu finanční gramotnosti, její standardy i praktické příklady. 

Finanční vzdělávání má v dnešní době stále větší a větší význam, ale ve školách v ČR na ně není kladen takový důraz, jaký by si zasloužilo. Někdy je to i proto, že si s ním sami učitelé tak trochu nevědí rady. Proto jsme připravili novou metodickou příručku Finanční gramotnost ve výuce, která se touto problematikou zabývá.

Čtenáři zde najdou nejen návody a inspiraci, jak přistupovat k finanční gramotnosti ve výuce, ale i řadu praktických příkladů z praxe – například jak si správně poradit s nákupem auta, s finančním hospodařením v rodině a dalšími komplikovanými situacemi. Publikace navazuje na již vydanou publikaci Gramotnosti ve vzdělávání a je první z pěti metodických příruček, které budou postupně zveřejněny. Ještě se můžete těšit na publikace zaměřené na čtenářskou, matematickou, přírodovědnou a ICT gramotnost.

Metodickou příručku Finanční gramotnost ve výuce si můžete stáhnout ve formátu pdf.