Nové profesní kvalifikace plánované na rok 2015

SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce Technik kamerových systémů
SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby            Dispečer železniční dopravy
Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení 
Kontrolor vozby
Návěstní spojový dozorce
Návěstní technik
Odborný referent pro bezpečnost přepravy
Odborný referent pro pojištění a reklamace v přepravě
Pracovník vnitřní poštovní služby I
Referent železniční dopravy
Strojmistr železniční dopravy
Traťový dělník
Traťový dělník - obchůzkář
SR pro elektrotechniku Elektrotechnik kontrolor kvality
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení kvality
SR pro energetiku Montér měření v energetice
Operátor kotlů
SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství   Hutní technik přípravář výroby
Metalograf
Slévárenský technik technolog IT
SR pro chemii    Chemicko-farmaceutický analytik
REACH manažer
Samostatný technik pro recyklaci
Technolog pro recyklaci plastů
SR pro informační technologie a elektronické komunikace Tester – automatizované testování
SR pro kulturu          Knihovník specialista metodik
Knihovník specialista správce digitální knihovny
Knihovník specialista v knihovně pro děti
Kompozitor obrazu audiovizuálního díla
Památkář krajinář
Památkář pro technické památky
Průvodce po památkovém areálu
Storyboardista
Systémový knihovník specialista
Výtvarník animovaného audiovizuálního díla
SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí          Pracovník pro další činnosti v myslivosti
Provozní montér kanalizací
Provozní montér vodovodů
Technik dispečer odpadních vod
Technik dispečer pitné vody
Technik protierozních opatření
Technik specialista pro odpadové hospodářství
Technik specialista pro vodní hospodářství
Technik specialista zařízení pro ochranu ovzduší
Technolog odpadních vod
SR pro obchod a marketing        Dražebník
Manažer (specialista) pro podporu prodeje a tvorbu letákových akcí -
Manažer maloobchodní/franšízové sítě
Operátor pro prodejny v oblasti obchodního software
Pracovník interního zásobování prodejen
Specialista pro automatické objednávky (provozních jednotek)
Specialista pro inventarizace
Specialista pro kontrolu prodejen nebo kontrolor prodejen maloobchodu
SR pro ostatní služby         Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel
Autotronik hybridních a elektropohonů silničních motorových vozidel
Autotronik jednostopých vozidel
Autotronik nákladních vozidel a autobusů
Autotronik osobních automobilů
Technik autoservisu – emisní stanice
Technik autoservisu – kontrolní technik stanice technické kontroly
Technik autoservisu – přijímací technik
Technik autoservisu – technik prodeje
SR pro ozbrojené složky Psovod pro plošné vyhledávání pohřešovaných osob
SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch Pivní sommeliér
SR pro polygrafii, média a informační služby    Mechatronik zařízení v grafické výrobě
Operátor akcidenčního ofsetového kotoučového stroje
Operátor na automatických linkách pro dokončující zpracování
Operátor novinového ofsetového kotoučového stroje
Operátor ofsetového archového stroje
SR pro potravinářství a krmivářství      Krmivářský dělník
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v pekárenství
Technik pro řízení výroby v pekárenství
Technolog v konzervárenství
Technolog v pekárenství
SR pro řemesla a um. řemesla  Ruční tkadlec
Tkadlec tapisérií
SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů       Malíř skla dekoratér pestrou malbou
Malíř skla dekoratér vánočních ozdob
Malíř skla podkladář
Malíř skla reliéfní malbou smaltař
Rytec skla pro průmyslové rytiny
Rytec skla pro umělecké rytiny
Sklářský technik kontrolor jakosti
SR pro stavebnictví Zedník - šamotář
SR pro strojírenství        Lepič vrstvených konstrukcí letadel
Letecký mechanik potrubář
Letecký sestavář - nýtař
Mechanik motorových lokomotiv motorář
Mechanik motorových lokomotiv potrubář
Mechanik opravář letadel
Tvářeč plastů pro letadla
SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl         Dělník v brašnářské výrobě
Dělník v rukavičkářské výrobě
Kožařský technik návrhář a modelář rukavičkářských výrobků
Oděvní stylista
Pracovník jakosti v textilní výrobě
Samostatný kožařský technik technolog
Samostatný oděvní technik technolog
Samostatný textilní technik technolog
Výrobce obuvnických komponentů a polotovarů
SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin      Hydraulikář v těžbě a úpravě nerostných surovin
Narážeč
Obsluha nakládacích a přibírkových strojů
Operátor pasové dopravy
Operátor podzeního zásobníku plynu
Technik řízení montáže a údržby strojní dopravy
SR pro vyhrazená zařízení     Jeřábník třídy B
Jeřábník třídy D
Jeřábník třídy N
Obsluhovatel pracovních plošin
Obsluhovatel regálových zakladačů
SR pro zemědělství   Florista aranžér
Florista designér
Technik realizace a údržby zeleně