Standardy profesních (dílčích) kvalifikací schválené 31. 1. 2012

Dne 31. 1. 2012 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních (dílčích) kvalifikací:
23-054-H Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 
23-055-H Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
28-010-H Sklář pro duté sklo
28-011-H Sklář pro lisované sklo
28-012-H Sklář pro technické sklo
28-013-H Brusič skla
28-014-H Rytec skla
28-015-H Malíř skla
28-024-H Výrobce forem ze dřeva
28-025-H Výrobce kovových forem
28-026-H Tavič
28-027-H Výrobce skleněných vánočních ozdob
65-010-H Sommelier
65-017-M Člen horské služby
65-018-M Cvičitel horské služby
65-019-M Instruktor horské služby
65-024-H Psovod horské služby
65-025-M Záchranář pro lyžařské tratě
69-016-H Stavitel podzemní hrobky
Naleznete je na webu www.narodni-kvalifikace.cz.