Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Veškeré informace k této soutěži naleznete na www.talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce.