Otevřeli jsme mimořádný termín pro testování bank úkolů

Od 21. ledna 2019 mají školy možnost otestovat banky úkolů v těch oborech, pro něž byly nově vytvořeny. Jde o obory: Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů, Elektrikář – silnoproud, Spojový mechanik, Krejčí, Zahradník, Opravář zemědělských strojů a Prodavačské práce.


Banky úkolů jsou školám k dispozici na portálu pro školy: https://skola.novazaverecnazkouska.cz/


Využijte prosím této možnosti, nainstalujte si elektronickou zkoušku, stáhněte banky úkolů a se žáky vyzkoušejte písemnou zkoušku na počítači. Můžete také opakovaně generovat témata do PDF a seznámit se s jejich obsahem.

  • Vaše připomínky k obsahu témat očekáváme do 15. února 2019.
  • Na začátku března budou zpřístupněny banky úkolů upravené na základě připomínek ze škol spolu se zveřejněním celých jednotných zadání pro závěrečné zkoušky v červnu 2019.

V případě zkoušky na papíře se každému žákovi vygeneruje, vytiskne a přidělí jedinečné (tj. každému jiné) téma.

V případě zkoušky na počítači se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

  • O tom, jestli bude zkouška na papíře nebo na počítači, rozhodne ředitel školy.