Podle zpětné vazby se výsledky žáků u závěrečných zkoušek zlepšují

V červnu 2017 proběhly závěrečné zkoušky na pěti stovkách škol, které měly ve třetích ročnících učebních oborů téměř 30 000 žáků. Navíc ve 39 oborech mohli žáci psát písemku na počítači.

Poté, co závěrečné zkoušky skončily, vyplnila většina škol elektronický dotazník připravený v informačním systému nové závěrečné zkoušky. K výsledkům žáků se vyjádřilo 363 škol (72,6 % z těch, které vyučují učební obory). Poskytly údaje za 102 oborů vzdělání a 15 074 žáků. 

Jako obvykle, nejhorších výsledků dosáhli žáci při písemné zkoušce. Průměrná známka tu je 2,76, u vygenerovaných témat 2,75. Na výbornou složilo tuto zkoušku 14,7 % žáků, dvojku či trojku dostalo 55 %, čtyřku 22,8 % a nedostatečnou 6,1 %. Nejlepší průměrnou známku získali žáci při praktické zkoušce – 2,28. Jedničku či dvojku má z této zkoušky 60 % žáků, neuspělo jen 2,6 %. U ústní zkoušky je průměr 2,46, jedničku či dvojku dostalo 51 %, pětku 2,7%. 

Srovnání průměrných výsledků žáků za posledních pět let

průměr zkouška

2013

2014

2015

2016

2017

písemná

2,90

2,92

2,83

2,74

2,76

_elektronicky

     

2,73

2,75

_na papíře

     

2,75

2,77

praktická

2,36

2,34

2,30

2,28

2,28

ústní

2,51

2,52

2,47

2,46

2,46

 

Ze srovnání je vidět, že se výsledky žáků v posledních letech mírně zlepšily. Přitom během této doby (od školního roku 2014/2015) byla školám uložena povinnost používat při závěrečných zkouškách jednotná zadání. Sjednocení závěrečných zkoušek tedy nevedlo k propadu žáků, ale k tomu, že školy věnovaly jejich přípravě větší pozornost, což se projevilo i v lepších známkách. Ani elektronická písemná zkouška nebyla neúměrně náročná, naopak žáci při ní dosáhli lepších výsledků, než při písemce na papíře.