Pohyb a výživa

Pokusné ověřování změn v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 26. března 2013 podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa). Nositelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Obsahem pokusného ověřování je navození změn v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol. Dlouhodobým cílem je zlepšení pohybového a výživového chování žáků ve škole i mimo školu, které se projeví zvýšením tělesné zdatnosti a zlepšením celkového zdraví žáků jako důležité podmínky úspěšného absolvování dalšího vzdělávání a následně zdařilého uplatnění na trhu práce. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, tedy na období mladšího školního věku, které je senzitivním obdobím pro utváření vztahu žáků k pohybovým aktivitám a životnímu stylu. Součástí pokusného ověřování je vytvoření a ověření edukačního programu pro 1. stupeň ZŠ, ve kterém budou obsaženy podněty pro změny v oblasti pohybových aktivit a výživy na třech úrovních: ve výuce příslušných vyučovacích předmětů, v pohybovém a výživovém režimu školy a v následném pohybovém a výživovém chování žáků mimo školu. Edukační program je základem pro realizaci všech ostatních aktivit v rámci pokusného ověřování. Očekávaným výstupem je úprava koncepce tělesné výchovy, výuky o výživě a celkového pohybového a výživového režimu školy tak, aby byla přínosná a atraktivní pro současnou generaci žáků. Pokusné ověřování bude realizováno na 33 pilotních školách.


Řídící tým pokusného ověřování Pohyb a výživa (PO PaV):

Hlavní manažer – PaedDr. Jan Tupý (NÚV, Praha)
274 022 602
jan.tupy@nuv_cz

Finanční manažerka – Bc. Hana Procházková (NÚV, Praha)
274 022 210
hana.prochazkova@nuv_cz

Asistentka – Jiřina Mairichová (NÚV, Praha)
274022434
jirina.mairichova@nuv_cz

Hlavní koordinátor PO – doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (PedF MU, Brno)
549 49 5719
muzik@ped_muni_cz

Koordinátorka pro pohyb – doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. (PedF UP, Olomouc)
585 636 509
ludmila.miklankova@upol_cz

Koordinátorka pro výživu a vedoucí autorského týmu pro výživu – PhDr. Leona Mužíková Ph.D. (PedF MU, Brno)
549 49 5737
muzikova@ped_muni_cz

Vedoucí autorského týmu pro pohyb – doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. (PedF UK, Praha)
221 900 691
hana.dvorakova@pedf_cuni_cz

Více o pokusném ověřování Pohyb a výživa bude v dohledné době zveřejněno na samostatných webových stránkách v rámci Metodického portálu www.rvp.cz.

Webové stránky pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Dne 13. 2. 2014 byly na Metodickém portálu RVP.CZ zpřístupněny veřejnosti webové stránky pokusného ověřování programu Pohyb a výživa.