Pomůcka pro učitele – Model vzájemných řízených návštěv na školách

Metodický materiál projektu Kurikulum G byl vydán v roce 2011. Jsou v něm zúročeny zkušenosti organizátorů, účastníků i hostů ze vzájemných řízených návštěv na hostitelských gymnáziích. 

Zájemci tak mohou využít návod k této osvědčené a efektivní formě vzdělávání, která podporuje vazby mezi učiteli v regionu a výměnu zkušeností a inspirace mezi učiteli v oblasti práce na ŠVP, vedení týmů a v dalších aktivitách.

Tzv. řízené návštěvy byly původně v rámci projektu určeny koordinátorům ŠVP na gymnáziích. Mohou je však využít nejen oni, ale i učitelé a ředitelé všech druhů škol. V materiálu najdou zájemci praktický návod, jak při organizaci setkání postupovat, jak volit počet účastníků a hosta setkání, jakým způsobem připravovat program i strukturu jednotlivých bloků, jak organizovat přihlašování účastníků a jak zpracovávat dokumentaci o realizované akci. Model by se měl stát praktickým pomocníkem pro všechny ředitele a učitele, kteří chtějí připravit pro kolegy z regionu akci, na které se navzájem setkají, vymění si informace a zkušenosti ze své práce a získají další inspiraci a energii k řešení problémů, které je trápí. Celý dokument je ke stažení zde.