Seznam certifikátorů

_7122562156.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (PPRCH) zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces zhodnocení poskytovatele a programu podle kritérií stanovených schválenými Standardy odborné způsobilosti a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů PPRCH v současné době mohou pro Pracoviště pro certifikace vykonávat tito odborníci:  

PaedDr. Mgr. Dan Blaha – ředitel školy, psycholog (specializace na dopravní psychologii)

Mgr. Iva Burešová – speciální pedagožka ve Středisku výchovné péče, metodička ŠPP

PhDr. Miloslav Čedík – speciální pedagog, etoped, supervizor, psychoterapeut

Mgr., MgA. Markéta Čermáková – terapeutka, školní psycholožka a psycholožka v Pražském centru primární prevence

Mgr. Milan Černý – ředitel školy a speciální pedagog

Mgr. Irena Duchoňová – lektorka prevence drogových závislostí

Mgr. Markéta Exnerová – spoluautorka Standardů odborné způsobilosti, vedoucí Centra primární prevence

Mgr. Helena Fialová – psycholožka, metodička prevence a vedoucí centra primární prevence

Mgr. Martina Fialová – metodička prevence a zástupkyně ředitelky v pedagogicko-psychologické poradně

PhDr. Kateřina Fidrhelová – psychoterapeutka, supervizorka, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny

Mgr. Radka Fraňková – metodička a koordinátorka prevence

Mgr. Božena Havlová – ředitelka občanského sdružení, metodička prevence pedagogicko-psychologické poradny

Ing. Radka Heřmánková – odbornice oddělení prevence a speciálního vzdělávání MŠMT (v současné době neprovádí místní šetření z důvodu práce na MŠMT)

Bc. Richard Hnízdil – terapeut, sociální pracovník

Mgr. Hellena Holečková – psychoterapeutka, metodička prevence

Mgr. Karolína Homolová – speciální pedagog, vedoucí pedagogicko-psychologické poradny

Mgr. Jiří Chytil – pedagog a vychovatel v diagnostickém ústavu a SVP

Mgr. Lucie Jurystová – spoluautorka Standardů odborné způsobilosti, výzkumná pracovnice Kliniky adiktologie

PhDr. Pavla Kosinková – metodička prevence v pedagogicko-psychologické poradně

PhDr. Mgr. Dagmar Krutilová – psychoterapeutka, ředitelka nezisková organizace

Mgr. Lenka Macková – psycholožka, Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti při pedagogicko-psychologické poradně

Mgr. Jiří Maléř – etoped, Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče

PaedDr. Lenka Marušková – metodička prevence rizikového chování v pedagogicko-psychologické poradně, lektorka PP, koordinátorka DVPP

Mgr. Barbora Mrázová – terapeutka, sociální pedagožka, lektorka prevence

Mgr. Pavlína Němcová – psycholožka, ředitelka občanského sdružení

Mgr. Magda Nováčková – vedoucí programů primární prevence v občanském sdružení

PhDr. Petra Novotná – psycholožka, supervizorka, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny, metodička primární prevence PPP

Mgr. Peter Oroszy – psychoterapeut, lektor, supervizor, ředitel NNO, metodik, projektový manager

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. – spoluautorka Standardů odborné způsobilosti, psycholožka, výzkumná pracovnice Kliniky adiktologie

Mgr. Miroslav Piňos – ředitel pedagogicko-psychologické poradny

Mgr. Markéta Polanecká – lektorka prevence, individuální a rodinná poradkyně a adiktoložka

Mgr. Jolana Polzová – soukromá psychoterapeutická praxe

Mgr. Věra Provazníková – ředitelka pedagogicko-psychologické poradny

Mgr. Jindřiška Ptáčková – speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně; Jižní Čechy

Bc. Markéta Rodryčová – vedoucí centra primární prevence a lektorka prevence

Mgr. Štefan Schwarc – terapeut, pedagog, lektor a ředitel projektů primární prevence

PhDr. Lenka Skácelová – spoluautorka Standardů odborné způsobilosti, vedoucí Poradenského centra pedagogicko-psychologické poradny, metodička prevence

Mgr. Vladimír Sklenář – spoluautor Standardů odborné způsobilosti, odborník oddělení prevence a speciálního vzdělávání MŠMT (v současné době neprovádí místní šetření z důvodu práce na MŠMT)

Mgr. Josef Soukal – vedoucí poradenského centra v oblasti drogové problematiky

Mgr. Zuzana Starostová – krajská protidrogová koordinátorka

Mgr. Kateřina Slatinská – vedoucí programů primární prevence

Mgr. Drahuše Tkáčová – psychoterapeutka, adiktoložka

Mgr. Dimitrovka Štandlová – adiktoložka, sociální pedagožka, certifikátorka sekundární a terciární prevence pro uživatele návykových látek

Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. – psycholožka, VŠ pedagožka, supervizorka

Mgr. Bc. Jan Uhlíř – etoped, terapeut, zástupce vedoucí SPC, metodik prevence

Mgr. Pavel Vácha – ředitel občanského sdružení v prevenci a metodik prevence pedagogicko-psychologické poradny

Mgr. Jan Veselý, Ph.D. – vedoucí centra primární prevence, dramaterapeut a lektor prevence

Ing. Radovan Voříšek – vedoucí Oddělení prevence ve Společnosti podané ruce o.p.s., psychoterapeut

Mgr. Jaroslav František Žák – psychoterapeut, adiktolog, zástupce ředitele Oblastní charity Třebíč