Odvolání a stížnosti

Žadatel o certifikaci může podat odvolání nebo stížnost na průběh místního šetření nebo výsledek certifikace.

Podrobnosti podání stížnosti a nakládání s ní jsou stanoveny Certifikačním řádem.

Žadatel podává odvolání nebo stížnost v písemné podobě předsedovi Výboru pro udělování certifikací primární prevence rizikového chování Mgr. Vladimíru Sklenářovi.

Kontakt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vzdělávání 21

Mgr. Vladimír Sklenář
Karmelitská  7
118 12 Praha 1
email: vladimir.sklenar@msmt_cz
tel.: +420 234 811 698