Advaita, z.ú.

https://advaitaliberec.cz/

IČO: 65635591

Registrované sídlo: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV - Perštýn

   


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 04/19/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence působení sekt

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

   

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

   

Platnost certifikátu: 27. 04. 2019 - 27. 04. 2023

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Rozsah_Advaita_VPP.pdf Rozsah_Advaita_VPP.pdf (213,32 KB) CF_Advaita_VPP.pdf CF_Advaita_VPP.pdf (314,52 KB) 

   


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 04/19/2/CE pro program školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

 

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

   

Platnost certifikátu: 27. 4. 2019 - 27. 4. 2023

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - CF_Advaita_IPP.pdf CF_Advaita_IPP.pdf (320,49 KB) Rozsah_Advaita_IPP.pdf Rozsah_Advaita_IPP.pdf (215,68 KB)