Anima – terapie, o.s.

www.anima-os.cz

IČO: 60457252

Registrované sídlo: Apolinářská 4a, 128 00 Praha 2 


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 40/14/1/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Závislí na závislých“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 40_CER_Anima_SELE.PDF 40_CER_Anima_SELE.PDF