Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s.

www.arkadacentrum.cz

IČO: 60083204

Registrované sídlo: Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 21/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Systém preventivních aktivit (Tematický interaktivní program – kouření a alkohol, Ušij si to na tělo, Adaptační kurz Dobrá parta)“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 21_CER_Arkada_VSE.PDF Certifikát Arkáda - všeobecná primární prevence