Diakonie ČCE - Středisko Západní Čechy

www.diakoniezapad.cz

IČO: 45331154

Registrované sídlo: Americká 29301 00 Plzeň


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 07/16/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

Prevence poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 13. 12. 2016 - 13. 12. 2021

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF Certifikát a rozsah Diakonie ČCE.PDF