DO SVĚTA

www.dosveta.org

IČO: 69092028

Registrované sídlo: Heydukova 349, 386 01 Strakonice


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 18/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program školské primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 18_CER_Do_sveta_VSE.PDF Certifikát DO SVĚTA - všeobecná primární prevence