Elio, o.s.

http://elio.cz

IČO: 270 38 289

Registrované sídlo: Vršovické náměstí 2/111, 101 00 Praha 10


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 10/15/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Rasismus a xebofobie

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. a 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 30. 11. 2015 - 30. 11. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 10_CER_Elio_VPP.PDF Certifikát Elio - všeobecná primární prevence