Hope4kids, z.s.

www.hope4kids.cz

IČO: 70104891

Registrované sídlo: Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 06/16/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

Prevence poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 13. 12. 2016 - 13. 12. 2021

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF Certifikát a rozsah Hope4Kids