Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč

http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/primarni-prevence/

IČO: 44990260

Registrované sídlo: Leopolda Pokorného 15, 674 01 Třebíč


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Předchozí certifikát: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -Scan_Charita_Brno_certifikat_VPP.pdf Scan_Charita_Brno_certifikat_VPP.pdf (288,95 KB)
Scan_Charita_Brno_rozsah_VPP.pdf Scan_Charita_Brno_rozsah_VPP.pdf (262,85 KB


Pro programy selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

 

Určené primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Scan_Charita_Brno_certifikat_SPP.pdf Scan_Charita_Brno_certifikat_SPP.pdf (288,06 KB)

Scan_Charita_Brno_rozsah_SPP.pdf Scan_Charita_Brno_rozsah_SPP.pdf (219,13 KB)