Kolpingovo dílo České republiky o.s.

www.kolping.cz

IČO: 43379729

Registrované sídlo: Náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 10_CER_Kolping.PDF Certifikát Kolpingovo dílo ČR - všeobecná primární prevence