Křesťanská akademie mladých, z.s.

http://uctakzivotu.cz

IČO: 66932840

Registrované sídlo: Emila Pajurka 142, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 01/17/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence záškoláctví

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rizikových sportů

Prevence rizikového chování v dopravě

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování) 

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 31. 07. 2017 - 31. 07. 2022

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF Certifikát Křesťanská akademie mladých - všeobecná primární prevence