Krok Kyjov, z. ú.

www.oskrok.cz

IČO: 68684312

Registrované sídlo: třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov


   

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 01/18/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rizikového chování v dopravě

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

   

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

   

Platnost certifikátu: 27. 02. 2018 - 27. 02. 2023

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF Certifikát a rozsah Krok Kyjov.PDF