Magdaléna, o.p.s.

www.magdalena-ops.eu

IČO: 25617401

Registrované sídlo: Včelník 1070, Mníšek pod Brdy, 252 10


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 12/19/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Centrum primární prevence Magdaléna“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Předchozí certifikát: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Scan_Magdalena_certifikat_VPP.pdf Scan_Magdalena_certifikat_VPP.pdf (277,88 KB) Scan_Magdalena_rozsah_VPP.pdf Scan_Magdalena_rozsah_VPP.pdf (244,10 KB)


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 12/19/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Centrum primární prevence Magdaléna“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Předchozí certifikát: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Scan_Magdalena_certifikat_SPP.pdf Scan_Magdalena_certifikat_SPP.pdf (285,40 KB)
Scan_Magdalena_rozsah_SPP.pdf Scan_Magdalena_rozsah_SPP.pdf (228,65 KB)