MAJÁK o.p.s.

www.majakops.cz

IČO: 25405276

Registrované sídlo: Konopná 776/8, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 06/15/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Jdi dál!“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 06_CER_MAJAK_VPP.PDF Certifikát Maják - všeobecná primární prevence