Nově certifikovaná zařízení - červen 2014

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v červnu 2014 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:

1) Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.; Ostrava - programy všeobecné prevence

2) P-centrum; Olomouc - programy všeobecné a selektivní prevence

3) Prostor plus, o.p.s.; Kolín - programy všeobecné prevence

4) Semiramis o.s.; Nymburk - programy všeobecné a selektivní prevence

5) DO SVĚTA; Strakonice - programy všeobecné prevence

6) Cesta integrace, o.p.s.; Říčany - programy všeobecné prevence

7) Renarkon o.p.s.; Ostrava - programy všeobecné a selektivní prevence

8) Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s.; Písek - programy všeobecné prevence

9) Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna; Praha - programy všeobecné prevence

Kontakty na organizace a další informace o certifikovaných programech (zaměření na typ rizikového chování a upřesnění cílových skupin) naleznete níže.

.


Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

www.prorodiny.cz

IČO: 48804517

Registrované sídlo: Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 14/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA – program školské primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Sexuální rizikové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

.


P-centrum

www.p-centrum.cz

IČO: 60803291

Registrované sídlo: Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 15/14/1CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Preventivní programy“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Studenti vysokých škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

.

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 15/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Preventivní programy“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Studenti vysokých škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

.


Prostor plus, o.p.s.

www.prostor-plus.cz

IČO: 26594633

Registrované sídlo: Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 16/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program všeobecné prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

.


Semiramis o.s.

www.os-semiramis.cz

IČO: 70845387

Registrované sídlo: Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 17/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování pro II. stupeň ZŠ“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

.

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 17/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Programy selektivní dlouhodobé primární prevence rizikového chování pro II. stupeň praktických a speciálních ZŠ“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

.


DO SVĚTA

www.dosveta.org

IČO: 69092028

Registrované sídlo: Heydukova 349, 386 01 Strakonice

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 18/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program školské primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

.


Cesta integrace, o.p.s.

www.cestaintegrace.cz

IČO:  26619032

Registrované sídlo: Masarykovo nám. 6, 251 01 Říčany

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 19/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

.


Renarkon o.p.s.

www.renarkon.cz

IČO: 25380443

Registrované sídlo: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 20/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Dlouhodobý preventivní program Buď OK“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

.

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 20/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Intervenční program“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

.


Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s.

www.arkadacentrum.cz

IČO: 60083204

Registrované sídlo: Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 21/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Systém preventivních aktivit (Tematický interaktivní program – kouření a alkohol, Ušij si to na tělo, Adaptační kurz Dobrá parta)“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

.


Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

www.kppp.cz

IČO: 61383872

Registrované sídlo: Pernerova 8, 186 00 Praha 8

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 22/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, jiné návykové látky, hráčství

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019