Nově certifikovaná zařízení - duben 2015

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v dubnu 2015 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:

1) Open House o.p.s.; Bruntál - programy všeobecné prevence

2) Společně k bezpečí; Orlík nad Vltavou - programy selektivní prevence (prodloužení certifikátu)

3) Prev-Centrum o.s.; Praha - programy indikované prevence (prodloužení certifikátu)

   

Seznam všech certifikovaných postkytovatelů naleznete na ZDE