Nově certifikovaná zařízení - leden 2015

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v lednu 2015 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:

1) Centrum primární prevence Vrakbar; Jihlava - programy všeobecné prevence

2) Metha, z.ú.; Jindřichův Hradec - programy všeobecné a selektivní prevence

3) PREVALIS; Praha - programy všeobecné a selektivní prevence

4) PorCeTa, o.p.s.; Tábor- programy všeobecné a indikované prevence

5) THEIA – krizové centrum o.p.s.; České Budějovice - programy všeobecné prevence

6) Anima – terapie, o.s.; Praha - programy selektivní prevence

7) Občanské sdružení R-Ego; Slavičín - programy všeobecné prevence

8) Projekt Odyssea; Praha - programy všeobecné a selektivní prevence

9) Point 14; Plzeň - programy všeobecné prevence

10) KAPPA-HELP; Přerov - programy všeobecné prevence

11) Centrum podpory zdraví, o.s.; Ústí nad Labem - programy všeobecné prevence

12) Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Univerzita Palackého; Olomouc- programy všeobecné prevence