Nově certifikovaná zařízení - leden 2016

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v lednu 2016 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:

1) Spondea o.p.s.; Brno - programy všeobecné a selektivní prevence

2) Metha z.ú. (dříve o.s. Meta); Jindřichův Hradec - programy všeobecné prevence (prodloužení certifikátu)

3) PorCeta o.p.s.; Tábor - programy všeobecné a indikované prevence (prodloužení certifikátu)

4) Theia; České Budějovice programy všeobecné prevence (prodloužení certifikátu)

   

Kontakty na organizace a další informace o certifikovaných programech (zaměření na typ rizikového chování a upřesnění cílových skupin) naleznete ZDE