Nově certifikovaná zařízení - listopad 2014

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v listopadu 2014 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:

1) Spolek psychologických služeb; Brno - programy všeobecné, selektivní a indikované prevence

2) Rizika internetu a komunikačních technologií; Ostrava - programy všeobecné prevence

3) Oblastní charita Žďár nad Sázavou; Žďár nad Sázavou - programy všeobecné a selektivní prevence