Nově certifikovaná zařízení - prosinec 2016

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání o tom, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v prosinci 2016 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:

  • Agentura Wenku s.r.o.; Praha - programy všeobecné prevence
  • P-centrum, spolek; Olomouc - programy indikované prevence
  • Hope4kids, z.s.; Praha - programy všeobecné prevence
  • Diakonie ČCE - Středisko Západní Čechy; Plzeň - programy všeobecné prevence

Kontakty na organizace a další informace o certifikovaných programech (zaměření na typ rizikového chování a upřesnění cílových skupin) naleznete na www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele