Nově certifikovaná zařízení - srpen 2014

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v srpnu 2014 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:

1) Občanské sdružení AVE; Petrovice u Karviné - programy selektivní a indikované prevence

2) Jules a Jim, o.s.; Praha - programy všeobecné a selektivní prevence

3) ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ; Praha - programy všeobecné a selektivní prevence

4) MAJÁK o.p.s.; Liberec - programy všeobecné prevence

5) Magdaléna, o.p.s.; Mníšek pod Brdy - programy všeobecné a selektivní prevence

6) Sociální služby města Havířova; Havířov - programy všeobecné prevence

7) Sion – Nová generace, o.s.; Hradec Králové - programy všeobecné prevence

8) Proxima Sociale o.p.s.; Praha - programy všeobecné a selektivní prevence

9) PROSTOR PRO, o.p.s.; Hradec Králové - programy všeobecné prevence

Kontakty na organizace a další informace o certifikovaných programech (zaměření na typ rizikového chování a upřesnění cílových skupin) naleznete níže.

.


Občanské sdružení AVE

www.osave.cz

IČO: 65468431

Registrované sídlo: Petrovice u Karviné 177, PSČ 735 72

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 23/14/1/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Škola do života“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1 až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

.

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 23/14/2/CE pro program školské indikované primární prevence nazvaný „Růstová skupina“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1 až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

.


Jules a Jim, o.s.

www.julesajim.cz

IČO: 26587084

Registrované sídlo: Krkonošská 1534/6, 120 00 Praha 2

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 24/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Gamma – všeobecná primární prevence rizikového chování“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

.

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 24/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Sigma – selektivní primární prevence rizikového chování“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

.


ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ

www.zivot-bez-zavislosti.cz

IČO: 60449179

Registrované sídlo: K Výtopně 1224, Praha 5 – Zbraslav, 156 00

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 25/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Komplexní program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

.

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 25/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Komplexní program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Vztahy ve třídě, kázeň, asistence při řešení krizových situací

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

.


MAJÁK o.p.s.

www.majakops.cz

IČO: 25405276

Registrované sídlo: Konopná 776/8, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 26/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Jdi dál!“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Certifikát byl udělen s podmínkou na dobu platnosti 1 rok.

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2015

.


Magdaléna, o.p.s.

www.magdalena-ops.eu

IČO: 25617401

Registrované sídlo: Včelník 1070, Mníšek pod Brdy, 252 10

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 27/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Centrum primární prevence Magdaléna“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

.

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 27/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Centrum primární prevence Magdaléna“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

.


Sociální služby města Havířova

www.ssmh.cz

IČO: 60337583

Registrované sídlo: Přemyslova 1618/12, 73601 Havířov - Podlesí

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 28/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Centrum prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

.


Sion – Nová generace, o.s.

www.sion.cz

IČO: 26583097

Registrované sídlo: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 29/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Jdi proti proudu“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Certifikát byl udělen s podmínkou na dobu platnosti 1 rok.

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2015

.


Proxima Sociale o.p.s.

www.proximasociale.cz

IČO: 49625624

Registrované sídlo: Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 - Modřany

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 30/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Počítače, bezpečný internet

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

.

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 30/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

.


PROSTOR PRO, o.p.s.

www.prostorpro.cz

IČO: 70155577

Registrované sídlo: Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové

Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 31/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Preventivní programy SPIRÁLA“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Sexuální rizikové chování

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019